Share Button
دوره مطالعات نظام ملل متحد
6- 8 اسفند ماه 1392
 

نمایندگان انجمن های علمی کشور دوره مطالعات نظام ملل متحد به همراه شرکت کنندگان در دوره مطالعات نظام ملل متحد
 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با شرکت 31 نفر از نمایندگان انجمن های علمی کشور دوره مطالعات نظام ملل متحد را از تاریخ 6 تا 8 اسفند ماه در سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل متحد در تهران برگزار کرد.

 

سرکار خانم دکتر نسرین مصفا، ریاست محترم انجمن و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

در روز نخست، دوره با خیرمقدم و بیانات خانم دکتر نسرین مصفا، ریاست محترم انجمن و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر محمد رضا بیگدلی، عضو هیات مدیره انجمن و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و آقای دکتر بهرام مستقیمی، عضو هیات مدیره انجمن و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آغاز شد. سپس خانم دکتر مصفا، در مورد "سازمان های اجتماعی و فرهنگی نظام ملل متحد" تدریس کردند.

 

جلسه صبح روز 7 اسفند ماه به کارگاه فشرده آموزشی "آشنایی با اطلاعات و اسناد ملل متحد" اختصاص داشت که خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار کننده آن بود. بعد از ظهر همان روز دو جلسه سخنرانی برگزار شد. ابتدا آقای دکتر بهرام مستقیمی درباره "سازمان ملل متحد و دیپلماسی علمی" و سپس آقای دکتر مهدی فاخری، استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه درباره "موسسات اقتصادی نظام ملل متحد" به سخنرانی پرداختند.


سرکار خانم نازنین قائم مقامی،
کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
 

آقای دکتر سید کاظم سجاد پور، استاد دانشکده روابط بین الملل، مشاور استراتژیک وزیر امور خارجه و سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران نزد نمایندگی ملل متحد در ژنو

روز 8 اسفند ماه "کارگاه سازمان ملل متحد در عمل: مذاکرات بین المللی" توسط دکتر سید کاظم سجاد پور، استاد دانشکده روابط بین الملل، مشاور استراتژیک وزیر امور خارجه و سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران نزد نمایندگی ملل متحد در ژنو برگزار شد.

 

. در جلسه بعد از ظهر همان روز آقای دکتر محمود رضا گلشن پژوه، مدیر گروه مطالعاتی حقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه "سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی" تدریس کردند و بالاخره جلسه پایانی به مباحث و توضیحاتی درباره "آرمان های توسعه هزاره" اختصاص داشت که توسط آقای دکتر محمد علی فرزین، مدیر گروه رشد و توسعه فراگیر برنامه توسعه ملل متحد اجرا شد.


آقای دکتر محمد علی فرزین، مدیر گروه رشد و
توسعه فراگیر برنامه توسعه ملل متحد
 

سرکار خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به همراه شرکت کنندگان در دوره مطالعات نظام ملل متحد
 
دستور کار
 
 
گالری عکس
 
اطلاعات بیشتر:

 

e-max.it: your social media marketing partner

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید